فعالیتها در 76-80

تکمیل و تعمیرات اساسی اردوگاه شهید رجائی نیشابور(برای جزییات کلیک کنید)

تکمیل عملیات ساختمانی وتاسیسات برقی ومکانیکی مرکز تربیت معلم علامه طباطبائی کرمان(برای جزییات کلیک کنید)

تاسیسات برقی ومکانیکی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس(برای جزییات کلیک کنید)

تکمیل و تعمیرات اساسی  اردوگاه شهید رجائی نیشابور(برای جزییات کلیک کنید)

تکمیل ساختمان اداری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی بابلسر(برای جزییات کلیک کنید)

ساختمان وتاسیسات مهد کودک ، نمازخانه و انیار داروئی بیمارستان سمنان(برای جزییات کلیک کنید)

بیمارستان 96 تختخوابی حکیم جرجانی گرگان(برای جزییات کلیک کنید)

تکمیل موتورخانه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران(برای جزییات کلیک کنید)

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان(برای جزییات کلیک کنید)

احداث مهمانسرای دانشگاه شهید با هنر کرمان در تهران(برای جزییات کلیک کنید)

ساختمان وتاسیسات کارگاه های مکانیکال هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران(برای جزییات کلیک کنید)