ساختمان وتاسیسات بیمارستان 132 تختخوابی امام سجاد تبریز

پیمان: ساختمان وتاسیسات بیمارستان 132 تختخوابی امام سجاد تبریز

شماره پیمان: 1622-م-4

تاریخ پیمان : اردیبهشت 1390

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مشاور : مهندسین مشاور منظومه سلامتی ایرانیان

شرح مختصر کار: تکمیل ساختمان واجرای تاسیسات برقی ومکانیکی واطاقهای عمل بیمارستان آموزشی دانشگاه آزاد تبریز در 16464 متر مربع زیر بنا

بیمارستان امام سجاد

بیمارستان امام سجاد

بیمارستان امام سجاد